dissabte, 23 d’agost de 2014

Dades dels castells més grans (actualitzades a 14/10/13)

Ultima actualització: 14/10/139 de 8 ==> TOTAL: 18D, 1C, 1Intent
Vella: 7D (1x2001, 1x2003, 1x2011, 3x2012, últim 5/10/13 , 1C (16/9/2012)
Joves Valls: 2D (7/10/2012, 28/10/2012), 1 Intent (1x11/9/2012)
Jove Tgn: 7D (3x2012, 1r 16/9/2012; 4x2013, últim 15/9/2013)
Vilafranca: 4D* (1r 21/7/2013, 15/9/13, 22/9/2013, 5/10/13) *amb 1 enxaneta

3 de 8 aixecat per sota ==> 5D, 4C, 1ID, 8Intents  (1 sola colla)
Vella 5D (1r descarregat 7/11/1999, 30/8/2000, 1/8/2001, 26/8/2001, 10/9/2002), 4C ( 15/8/2001, 30/8/2001, 4/11/2001, ?), 1 ID, 8 Intents (1r intent 25/10/1987, últims intents 30/8/2006, 1/8/2007)
Minyons: 2 intents (27/10/1996, 3/11/1996)
Castellers de Barcelona: 3 intents, entre 26/11/1995 i 24/9/1996

2 de 9 amb folre i manilles ==> TOTAL: 100D, 38C, 10ID, 50Intents
Castellers de Vilafranca 62D (1r descarregat 30/8/1995, (...), 4x2013, últim 25/8/2013), 7C, 5ID, 23 Intents (1r Intent 1/11/1989)
Minyons 29D (1r Descarregat 24/11/1996, últims descarregats 23/9/2012, 28/10/2012), 18C (1r Carregat 21/11/1993, últims carregats 18/11/2012, 30/8/2013), 1 ID, 6 Intents (últim 30/8/2012)
Vella: 7D (1r Descarregat 23/10/1994, (...), 30/8/2009, 25/10/2009, 7/8/2013, 15/9/2013), 6C (Primer carregat i descarregat 23.10.94, últims carregats 20/9/2009, 24/8/2013, 30/8/2013), 1ID, 11 Intents (1r Intent 2/10/1994, 20/9/2009)
Joves Valls: 1D (15/10/2000), 4C (1r carregat 16/10/1994, últim carregat 21/10/2001), 2 ID, 7 Intents (1r intent 2/10/1994, últim intent 25/10/2009)
Capgrossos de Mataró: 1D (1/11/2010), 3C (24/7/2011, últims carregats 7/10/2012, 1/11/2012), 1ID, 3 Intents (1r intent 25/7/2010, últim intent 22/7/2012)

Pilar de 8 amb folre i Manilles ==> TOTAL: 53D, 30C, 2ID, 16Intents
Castellers de Vilafranca: 45D (1r Descarregat 28/9/1997, (...) últims 15/9/2013, 5/10/13), 17C (1r Carregat 31/8/1995), 1 ID, 7 Intents (1r Intent 22/7/1995)
Vella: 8D (1r descarregat 25/10/1998, 27/10/2002, 21/10/2007, 30/8/2009, 25/10/2009 ,10/9/2013, últim descarregat 15/9/2013, 5/10/13), 7C (1r carregat 4/10/1998, 24/10/1999, 30/8/2000, 30/10/2008, 5/10/2008, 26/10/2008, últim carregat 30/8/2013), 1ID (21/10/2007), 4 Intents (4/10/1998, 20/9/2009, 2x 3/10/10)
Minyons: 2D (1r descarregat 26/10/2008, últim descarregat 25/10/2009), 6C (1r carregat 17/10/1999, últim carregat 3/7/2011), 5 Intents (1r intent 5/9/1999, últim intent 30/8/2011)
Jove tgn: 1 Intent (23/09/2013), 1 carregat (13-10-2013)

5 de 9 amb folre ==> TOTAL: 36D, 37C, 10ID, 42Intents
Minyons: 10D (1r descarregat 24/11/1996, últim descarregat 30/8/2006), 9C (1r carregat 24/9/1995, últim carregat 30/8/2008), 3ID, 12 Intents (últims intents 30/10/2011, 28/10/2012)
Castellers de Vilafranca: 10D (1r descarregat 1/11/1997, últim descarregat 1/11/2011), 7C (1r carregat 30/8/1997), 3 ID, 3 Intents
Vella: 8 Descarregats (1r descarregat 27/10/1996, últim descarregat 7/10/2012), 14 carregats (últim carregat 28/10/2012), 1 ID, 11 Intents (1r intent 6/10/1996)
Joves de Valls: 5D (30/8/2008, 26/10/2008, 7/10/2012, 28/10/2012, 30/8/2013), 5C (1r carregat 25/10/1998), 1 ID, 10 Intents
Jove Tgn: 5D (14/10/2012, 24/8/2013, 16/9/2013, 23/9/2013, 13/10/2013), 2C (23/9/2011, 16/9/2012), 2 ID (últim 14/10/2012), 6 Intents (1r intent 2/10/1994, últim intent 7/10/2012)

7 de 9 amb folre (RECENT CREACIÓ, al 2011; 1D)
Castellers de Vilafranca: 1D (1/11/2012)

4 de 9 amb folre i pilar al mig ==> TOTAL:  30D, 17C, 8ID, 22Intents
Castellers de Vilafranca: 28D (1r descarregat 1/11/1996, últim descarregat 30/8/2013), 6C (1r carregat 1/11/1995, últim carregat 7/10/2012), 5 ID, 7 Intents.
Minyons 6 C (1r carregat 21/11/1999, últim carregat 17/11/2002), 2 intents (1r intent 30/8/1999)
Vella: 2D (27/10/2002, 3/10/2004), 5 C (1r carregat 4/10/1998, últim carregat 1/10/2006), 3ID, 13 intents (últim intent 7/10/2012)

3 de 9 amb folre i pilar al mig ==> TOTAL: 7D, 2C, 5Intents
Castellers de Vilafranca: 8D (1r descarregat 31/8/2009, últims descarregats 24/8/2013 i 22/9/2013 i 5/10/13), 1C (7/10/2012), 3 Intents (1r intent 30/8/2009, últim intent 16/9/2012)
Minyons de Terrassa: 1 carregat (16/11/2008)
Vella: 2 intents (1r intent 30/8/2008, 26/10/2008)

2 de 8 (sense folre) ==> TOTAL 5D, 9C, 3ID, 23I
Castellers de Vilafranca: 5D (1r descarregat 1/11/2010, últim descarregat 7/10/2012), 6C (1r Carregat 1/11/1999, en el 1r intent ja el van carregar), 6 Intents
Vella: 2C (5/11/2000, 5/11/2006) , 2 ID, 2 Intents (1r intent 8/10/2000, últim intent 4/11/2007)
Joves Valls: 1C (24/10/1984), 1ID, 10 Intents (1r intent 25/10/1987, últim intent 5/10/2008)

4 de 9 (sense folre) ==> TOTAL 9D, 9C, 3ID, 23I
Castellers de Vilafranca: 4D (7/10/2012, 1/11/2012, 30/8/2013, 15/9/2013), 5C, 2ID, 4 Intents (1r intent 8/10/2000, 1r carregat 1/11/2002)
Minyons de Terrassa: 3D (1r descarregat 25/10/1998, últim descarregat 7/10/2001), 4C, 2ID, 3 Intents (1r intent 20/11/1994, últim intent 30/6/2002)
Joves Valls: 2 Descarregats (30/8/2000, 30/8/2001), 8 carregats (1r carregat 24/10/1999, últim carregat 28/10/2012, després de 11 anys d'haver-lo descarregat per St.Fèlix 2001), 2 ID, 6 Intents (1r intent 23/10/1983)
Vella: 2C (21/10/2001, 27/10/2002), 9 Intents (1r intent època actual 4/10/1998, últim intent 4/11/2012)
Jove Tgn: 1 Intent (4/10/1998)

4 de 10 amb folre i manilles ==>TOTAL: 2 peus enfonsats
Castellers de Vilafranca: 2 peus enfonsats 1/11/1996

3 de 10 amb folre i manilles ==> TOTAL: 3D, 11C, 4ID, 29I
Minyons de Terrassa: 2D (1r descarregat 22/11/1998, 17/11/2002), 3C (1r carregat 22/11/1998, últim carregat 21/11/2010), 3ID, 7Intents (1r intent 5/7/1998, últims intents 27/11/2011, 18/11/2012).
Castellers de Vilafranca: 1D (30/8/2013), 7C (1r carregat 15/11/1998), 1 ID, 21 Intents (1r intent 30/8/1998)
Vella: 1C (8/10/2000), 1 Intent (22/10/2000), 3 Peus Desmuntats 6/10/2002

2d9f TOTAL ==> 3 Carregats + 4 Intents (1 sola colla)
Castellers de Vilafranca 3C (30/8/2005, 1/11/2011,1/11/2012), 3 Intents (1r intent 1/11/2004)
Vella 1 Intent (6/10/2002)


Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals ==> TOTAL 1 Intent
Castellers de Vilafranca: 1 Intent (1/11/2002)


3 de 9 (sense folre) ==> TOTAL 5 Intents
Joves Valls 3 Intents (1r intent 5/11/2000, últim 24/10/2004)
Vella 1 Intent (3/10/2004)

Castellers de Vilafranca 1 Intent (1/11/2005)font dades: @castellistica